ASOSAI WGEA: Nỗ lực hành động vì một châu Á tốt đẹp hơn

ASOSAI WGEA: Nỗ lực hành động vì một châu Á tốt đẹp hơn

Giai đoạn vừa qua, Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (ASOSAI WGEA) đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cho các cơ...

Xem thêm...

Kiến nghị Ủy ban sông Mê Công Việt Nam hướng dẫn việc giám sát sử dụng nước, xây dựng điều khoản giải quyết bất đồng giữa các quốc gia

Kiến nghị Ủy ban sông Mê Công Việt Nam hướng dẫn việc giám sát sử dụng nước, xây dựng điều khoản giải quyết bất đồng giữa các quốc gia

Nhằm gìn giữ, bảo vệ nguồn nước sông Mê Công đối với sự phát triển của khu vực, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam - Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018 - 2021, đã đề xuất thực...

Xem thêm...