Kiểm toán việc thực hiện các SDG thông qua tận dụng dữ liệu số hoặc dữ liệu lớn

Kiểm toán việc thực hiện các SDG thông qua tận dụng dữ liệu số hoặc dữ liệu lớn

Chiều 06/9, tại Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 56, ông Hầu Khải - Tổng KTNN Trung Quốc, Tổng Thư ký ASOSAI đã trình bày Báo cáo nghiên cứu về Đề án Nghiên cứu ASOSAI...

Xem thêm...

12