SAI Costa Rica chuyển sang cách tiếp cận dựa trên AI để kiểm toán mua sắm công

SAI Costa Rica chuyển sang cách tiếp cận dựa trên AI để kiểm toán mua sắm công

Gần đây, SAI Costa Rica đã tiến tới một cách tiếp cận hiện đại, đó là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm toán hoạt động mua sắm hàng hóa và dịch vụ công. SAI đã thực hiện hai cuộc kiểm toán sử dụng AI vào năm 2020 và...

Xem thêm...

SAI Ecuador thúc đẩy bình đẳng giới

SAI Ecuador thúc đẩy bình đẳng giới

Tạp chí INTOSAI số Mùa hè năm 2021 mới đây cho biết Cơ quan Tổng Kiểm soát nhà nước Ecuador đã tiến hành cuộc khảo sát nội bộ đầu tiên về bình đẳng giới. Cuộc khảo sát đã phỏng vấn 1.553 công chức trong cơ quan Kiểm...

Xem thêm...

SAI Georgia kiểm toán quản lý nợ công

SAI Georgia kiểm toán quản lý nợ công

Một trong các trọng tâm chính của Cơ quan Kiểm toán nhà nước Georgia (SAO) là nhằm kiểm tra hiệu lực của việc quản lý nợ công của chính phủ. Để đạt được mục tiêu đó, SAO đã tiến hành một cuộc kiểm toán vào năm 2020 để...

Xem thêm...

Hiệu quả thấp từ thông tin dịch vụ xã hội của thành phố

Hiệu quả thấp từ thông tin dịch vụ xã hội của thành phố

Các chính quyền thành phố cung cấp một lượng lớn thông tin cho hệ thống “báo cáo kết quả hoạt động công” về các dịch vụ xã hội. Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán của Cơ quan kiểm toán quốc gia Thụy Điển (NAO) cho biết các...

Xem thêm...

GAO công bố khuôn khổ đột phá về trách nhiệm giải trình của AI

GAO công bố khuôn khổ đột phá về trách nhiệm giải trình của AI

Thúy Nguyễn (Theo tạp chí INTOSAI) Trí tuệ nhân tạo (AI) đã có tác động sâu sắc đến chính phủ và xã hội. Khi AI ngày càng phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ thường được yêu cầu tin tưởng vào các hệ...

Xem thêm...