Hội nghị chuyên đề ASOSAI lần thứ 8 thành công tốt đẹp

Hội nghị chuyên đề ASOSAI lần thứ 8 thành công tốt đẹp

Chiều 08/9, trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15, Hội nghị chuyên đề ASOSAI lần thứ 8 với chủ đề “ASOSAI và giai đoạn bình thường tiếp theo: Khả năng phục hồi giữa...

Xem thêm...

Tăng cường phối hợp giữa các SAI trong thực thi Tuyên bố Bangkok 2021

Tăng cường phối hợp giữa các SAI trong thực thi Tuyên bố Bangkok 2021

Với vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2021-2024, KTNN Thái Lan sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên để triển khai việc thực hiện Tuyên...

Xem thêm...

Phiên họp toàn thể thứ nhất và thứ hai Đại hội ASOSAI 15 kết thúc tốt đẹp

Phiên họp toàn thể thứ nhất và thứ hai Đại hội ASOSAI 15 kết thúc tốt đẹp

Với việc hoàn thành đầy đủ các chương trình nghị sự đã đề ra, chiều ngày 07/9, Phiên họp toàn thể thứ nhất và thứ hai Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 được tổ chức theo hình thức...

Xem thêm...

Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Tuyên bố Hà Nội

Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Tuyên bố Hà Nội

Tại Tại Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất, trong khuôn khổ Đại hội ASOSAI lần thứ 15 diễn ra chiều 07/9, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung thay mặt KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 trình bày dự...

Xem thêm...